×

Hệ thống văn bản của UBND TP - UBND thành phố Hải Phòng

Thứ bảy - 09/09/2017 06:11
Hệ thống văn bản của UBND TP - UBND thành phố Hải Phòng.Quyết định về việc ban hành quy định điều kiện, tiêu chí lựa chọn các tổ chức, cá nhân thực hiện Chương trình đầu tư, cải tạo, mở rộng dự án cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng ....
Hải Phòng
Hải Phòng
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải tài liệu
 
1 07/2017/QĐ-UBND
Quyết định về việc ban hành quy định điều kiện, tiêu chí lựa chọn các tổ chức, cá nhân thực hiện Chương trình đầu tư, cải tạo, mở rộng dự án cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
25/08/2017
2 08/2017/QĐ-UBND
Quyết định ban hành danh mục loại dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020 được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
25/08/2017
3 05/2017/QĐ-UBND
Quyết định bổ sung Khoản 4 Điều 11 Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 291/2016/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố
15/08/2017
4 04/2017/QĐ-UBND
Quyết định Ban hành quy chế xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” thành phố Hải Phòng
20/07/2017
5 03/2017/QĐ-UBND
Quyết định về giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Số hiệu: 03/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/07/2017
Ngày có hiệu lực: 14/07/2017
Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định về giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
14/07/2017
6 09/2017/QĐ-UBND
Quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức tại thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 813/2015/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
30/06/2017
7 13/2017/TT-BTTTT
Thông tư Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia
23/06/2017
8 02/2017/QĐ-UBND
Quyết định về việc ban hành Quy định mức thu, trình tự thủ tục xác định, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Số hiệu: 02/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/06/2017
Ngày có hiệu lực: 20/06/2017
Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Quy định mức thu, trình tự thủ tục xác định, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20/06/2017
9 01/2017/QĐ-UBND
Quyết định về việc điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn 07 quận thành phố Hải Phòng 05 năm (2015 -2019)
Số hiệu: 01/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16/06/2017
Ngày có hiệu lực: 16/06/2017
Người ký: Lê Thanh Sơn
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định về việc điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn 07 quận thành phố Hải Phòng 05 năm (2015 -2019)
16/06/2017
10 1494/2017/QĐ-UBND
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1085/2009/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố
Số hiệu: 1494/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/06/2017
Ngày có hiệu lực: 12/06/2017
Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1085/2009/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố
12/06/2017
11 1437/2017/QĐ-UBND
Quyết định ban hành quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Số hiệu: 1437/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/06/2017
Ngày có hiệu lực: 06/06/2017
Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Cơ quan ban hành: ủy ban nhân dân
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định ban hành quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
06/06/2017
12 1309/QĐ-UBND
Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, thể thao và du lịch thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Số hiệu: 1309/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/05/2017
Ngày có hiệu lực: 30/05/2017
Người ký: Chủ tịch UBND TP
Cơ quan ban hành: UBNDTP
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, thể thao và du lịch thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
30/05/2017
13 1298/2017/QĐ-UBND
Quyết định về giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng Cầu phao Đăng
Số hiệu: 1298/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/05/2017
Ngày có hiệu lực: 29/05/2017
Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định về giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng Cầu phao Đăng
29/05/2017
14 1283/2017/QĐ-UBND
Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc; trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa và
Số hiệu: 1283/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/05/2017
Ngày có hiệu lực: 26/05/2017
Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc; trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện tại thành phố Hải Phòng
26/05/2017
15 1180/2017/QĐ-UBND
Quyết định Ban hành Quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Số hiệu: 1180/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/05/2017
Ngày có hiệu lực: 18/05/2017
Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18/05/2017
16 1129/2017/QĐ-UBND
Quyết định quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Số hiệu: 1129/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/05/2017
Ngày có hiệu lực: 12/05/2017
Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
12/05/2017
17 1079/2017/QĐ-UBND
Quyết định Ban hành Quy chế phân cấp quản lý vốn đầu tư công đối với các quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng
Số hiệu: 1079/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/05/2017
Ngày có hiệu lực: 08/05/2017
Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy chế phân cấp quản lý vốn đầu tư công đối với các quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng
08/05/2017
18 1078/2017/QĐ-UBND
Quyết định Về việc quy định tiêu chí ưu tiên trong xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Số hiệu: 1078/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/05/2017
Ngày có hiệu lực: 05/05/2017
Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định Về việc quy định tiêu chí ưu tiên trong xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/05/2017
19 948/2017/QĐ-UBND
Quyết định Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số hiệu: 948/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/04/2017
Ngày có hiệu lực: 24/04/2017
Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện tại thành phố Hải Phòng
24/04/2017
20 802/2017/QĐ-UBND
Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định quản lý tổ chức bộ máy, viên chức và lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số
Số hiệu: 802/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/04/2017
Ngày có hiệu lực: 11/04/2017
Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định quản lý tổ chức bộ máy, viên chức và lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2819/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố
11/04/2017

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hotline: (+84)-0904 380 579 - 0387 588 196
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây